Program pentru amplificarea capacităților de memorare

Abordarea terapeutică de succes este întotdeauna multidisciplinară (medic, psiholog, specialist în biorezonanță) și începe prin stabilirea, de la început, a unei bune colaborări între terapeut și pacient. Programul pentru amplificarea capacităților de memorare are o durată de două luni și este susținut de către:
Mihai Lucian – Psiholog | Teolog | Parapsiholog | Nutriție | Biorezonanță |   
Gabriela Chivu – Medic | Homeopatie | Nutriție | Biorezonanță | 

Durata programului de amplificare a capacităților de memorare este de 2 luni
Costul total al programului este de 8000 ron.
Programarea pentru consultanța se face accesând butonul pentru înscriere fie telefonic la nr.  +40 723 504 025. Ședințele individuale din București se desfășoară în locația din Str. Drumul Sării nr. 7, sector 6.
Programul se poate desfășura și în variantă online pe platforma ZOOM.
Orarul ședințelor (zi și oră) se stabilește de comun acord în funcție de disponibilitate.

Ce conține programul de amplificare a capacității de memorare în cele 2 luni:
– diete personalizate și educație alimentară pentru capacitatea de memorare;
– consultanțe psihologice și parapsihologice pentru capacitatea de memorare;
– consultanțe de biorezonanță pentru capacitatea de memorare;
– consultanțe medicale pentru capacitatea de memorare;
– consultanță sportivă pentru capacitatea de memorare;
– toate suplimentele necesare acestui pentru capacitatea de memorare;.
Pe toata perioada programului, se beneficiază de suport psihologic și medical.

Cum achit programul de sănătate?
Se achită online utilizând Home Banking sau fizic la orice bancă, în contul RO52BACX0000001096532001, deschis la Unicredit, din cadrul SC CURSURI RECALIBRARE SRL, cu sediul în București, Str. Drumul Sării nr. 7. 
________________________________

Ce este necesar să știm despre memorie?
Memoria este procesul psihic cognitiv superior (logic sau intelectual )prin intermediul căruia au loc întipărirea, păstrarea și reactualizarea experiențelor și a informațiilor.
Memoria are un rol fundamental în viața psihică, reflectând trecutul, oferind posibilitatea re-utilizării întregii experiențe trecute și prezente, contribuind la asigurarea continuității între ceea ce a fost și ceea ce va fi. Omul are memorie senzorială, prin care informația intră în câmpul perceptiv și ajunge în creier. Aceasta este stocată în memoria pe termen scurt sau memoria de lucru, care are o capacitate limitată între 7 – 9 elemente.

Apoi informația poate fi transferată în memoria pe termen lung care este de mai multe tipuri: semantică, unde sunt reținute concepte, episodică, unde rămân experiențele proprii, memorie explicită și implicită sau procedurală. În funcție de tipul informației, aceasta ajunge să fie stocată în una dintre cele enumerate mai sus. Memoria împinge cunoașterea mai departe, deoarece fără memorie omul ar trăi într-un continuu prezent. Orice stimul care ar acționa asupra sa, i s-ar părea în permanență nou, nu ar avea posibilitatea valorificării rezultatelor cunoașterii sale anterioare, acestea trebuind reluată de fiecare dată de la început. Fără memorie toate comportamentele și activitățile inteligente ale omului (cunoașterea, învățarea, munca, creația, etc) nu ar fi posibile.

Un lucru nou sau o amintire este percepută diferit la fiecare vârstă, iar aici intervin caracteristicile memoriei. Memorie asociativă – memorând informația împreună cu contextul; de aceea un stimul ne poate evoca o întreagă amintire. Memoria activă – memorăm în funcție de implicarea emoțională, deci reținem mai bine informațiile când le asociem cu o emoție, fie că  aceasta este negativă sau pozitivă, de aceea de foarte multe ori nu ne amintim informații factuale, ci cum ne-am simțit. Memoria selectivă – depinde de motivație, este și relativ fidelă, fiindcă de fiecare dată când rememorăm o informație, aceasta e reconstruită în funcție de starea pe care o avem în momentul respectiv.

Aspectul acesta este extrem de important și ne ajută să înțelegem de ce apar erori în momentul în care trebuie să ne reamintim ceva. Rememorarea este influențată și de cunoașterea, emoțiile și ideile pe care deja le avem, memoria implicând atât construcție, cât și reconstrucție. Noile amintiri nu necesită alți neuroni, ci crearea de legături între cei existenți deja. În momentul în care reținem ceva, un grup de neuroni formează o rețea care va fi activată de fiecare dată când repetăm acel lucru. Neuronii conectați împreună sunt activați împreună. Aspectul acesta este extrem de important și ne ajută să înțelegem de ce apar erori în momentul în care trebuie să ne reamintim ceva. Înainte de învățare, conexiunea dintre neuroni e slabă, iar neuronul presinaptic secretă neurotransmițători spre cel postsinaptic în momentul în care are loc un potențial de acțiune suficient de puternic.

 În timpul învățării, neuronii devin din ce în ce mai ușor de conectat. Stresul, spre exemplu, joacă un rol important deoarece în timpul reacției, în creier sunt eliberați glucocorticoizi, hormoni specifici, iar o enzima ajută receptorii să reacționeze mai rapid.
 Acest aspect este valabil atât pentru amintirile pozitive, cât și pentru cele negative. Pentru a memora mai ușor, este de ajutor în primă fază să ne folosim voința, să fixăm scopuri, să asociem informațiile și să le învățăm logic, să structurăm materialul de memorat și să creștem progresiv cantitatea. Este important să avem un grad de implicare ridicat, să cunoaștem relevanța pentru care învățăm și să asociem materialul cu elemente pozitive.

Deci, cu cât repetăm mai mult o informație, cu atât cresc șansele să rămână mai mult în memoria noastră, iar din ce învățăm să dăruim mai departe oamenilor. Uitarea are cauze diferite (psihologice, fiziologice) și ritmuri diferite la vârste diferite. Cel mai eficient mod de combatere a uitării este repetiția. 
Orice om care alege să învețe și să dăruiască mai departe acela va memora foarte repede. Cel care va dori să învețe doar pentru el acela va memora greu. Bucură-te de viață dăruind ma departe cunoașterea dobândită. Dăruind vei dobândi.