Mihai Lucian

Seminar Gratuit Online de Numerologie

 Data inceperii: 08 Apr 2021 19:00
 Locuri disponibile: 100/100 locuri
 Pret: 0 Lei

Mihai Lucian

. Numerologia

COMPLETAREA FORMULARULUI NU ESTE OBLIGATORIE.

Seminarul este dedicat doar persoanelor din grupul meu privat de Facebook, Recalibrarea Ființei cu Mihai Lucian.

Dacă și tu dorești să te alături acestui grup unic, CLICK AICI

Acest seminar te va învăța să îți optimizezi matricea numerologică pentru a depăși dezechilibrele și dizarmonia manifestată într-un fel sau altul, mai devreme sau mai târziu, în destinul tău. 

Prezentarea subiectelor  ce vor fi dezbătute și programul seminarului:
Orele: 19:00 – 19:50 

Ce istorie are Numerologia?
Care este principiul ce stă la baza Numerologiei?
Cum se nasc numerele?
Ce este numerologia?
Care este influenţa numerologiei asupra destinului?
Cum Funcționează Numerologia?
Care sunt principiile de baza ale numerologiei?
Pentru o înțelegere cât mai corectă, vom face și un exemplu.

În urma acestui seminar îți va fi mai ușor să înțelegi și să îți rezolvi lecțiile de viață. Astfel, vei depăși obstacolele și greutățile generate de acele blocaje energetice cu care ai venit în această existență.

Te aștept să vi la acest seminar care îți va schimba percepția despre lumea în care trăiești și care îți va răspunde multor întrebări legate de viața ta și a celor care fac parte din viața ta. 

Tu meriți să te autodescoperi și să te reinventezi!

_________________________________

DESPRE PITAGORA

Știința zilelor noastre confirmă ceea ce înțelepții antici știau demult: Lumea poate fi cunoscută dacă este descifrată matematic. “Totul este număr”, a spus Pitagora. 

Pitagora sau Pythagoras a trăit în perioada anilor 580 î.Hr., a fost un filosof și matematician grec, originar din insula Samos, întemeietorul pitagorismului, care punea la baza întregii realități, teoria numerelor și a armoniei. A fost și conducătorul partidului aristocratic din Crotone (sudul Italiei). Scrierile sale nu s-au păstrat. Tradiția îi atribuie descoperirea teoremei geometrice și a tablei de înmulțire, care îi poartă numele. Ideile și descoperirile lui nu pot fi deosebite cu certitudine de cele ale discipolilor apropiați.

Punctul de plecare al teoriei pitagoreice despre principiul numeric al lumii este unitatea sau monada (he monas). Monada este principiu, esență a lucrurilor, deoarece orice lucru este unu (este o unitate). În acest sens, Unitatea nu este număr, ci generatoare a numerelor. Proprietățile fundamentale ale numărului fiind paritatea și imparitatea, Unitatea le conține în sine pe amîndouă. Ceea ce e impar este considerat limitat, finit, iar ceea ce e par este considerat nelimitat, infinit. Argumentul este că, reprezentînd numerele prin puncte dispuse în plan, seria numerelor nepereche generează un pătrat, considerat figură perfectă și finită, iar seria numerelor pereche un dreptunghi, socotit figură imperfectă și nedefinită. Din unitate se nasc numerele și, din ele, lucrurile; de aceea, unitatea mai este numită „mama lucrurilor”.

Doimea nedefinită
Al doilea principiu cosmologic este doimea sau diada nedeterminată (duas aoristos). Ea este nedeterminată fiindcă are o natură pură, deci nelimitată, nedefinită. Nici ea nu este număr, ci principiu al numerelor.

Din aceste două principii, monada și doimea nedefinită, iau naștere numerele. Monada, ca principiu activ, introduce determinarea în duas aoristos și asfel apare numărul doi. Celelalte numere se nasc prin adăugarea succesivă a unității.

Generarea numerelor
În acest fel, mișcarea unității creează toate numerele, pînă se ajunge la 10, care este suma primelor patru numere (1+2+3+4=10). Din acest motiv numărul zece este numit tetradă sau tetraktys (forță eficientă), deoarece funcționează ca bază și odată cu el reîncepe numărătoarea prin adăugarea succesivă a unității. Astfel, numărul zece este considerat numărul perfect, iar membrii ordinului pitagoreic jurau pe acest număr.

Astfel iau naștere numerele.

Generarea universului sensibil (a lucrurilor)
Monada este asociată punctului, diada corespunde liniei, triada semnifică suprafața, iar tetrada corpul geometric (spațialitatea). Spațialitatea este modelul matematic al corpului sensibil dar și condiția de posibilitate a corporalității. În acest moment, pitagoricienii gândesc condiția de posibilitate (rațională) ca și o cauză suficientă pentru corpuri. Distincția simplă între sterea schemata (“figuri spațiale”) și aistheta schemata (“figuri corporale”) reprezintă un argument conform căruia spațialitatea precede, condiționează și asigură apariția corporalității.

Aceste idei vor fi împărtășite și de Platon, conform mărturiei lui Aristotel, care informează că magistrul său ar fi susținut, la un moment dat, teoria despre eidos-arithmós, idei–numere, teorie care își are probabil originea în doctrina pitagoreiciană despre numărul ideal, arithmós eidētikos. În această privință, Aristotel pare să se refere la învățătura nescrisă a lui Platon, agrapha dogmata.

Cel mai mare beneficiu este identificarea drumului evoluției tale spirituale și parcurgerea lui în mod conștient fără abateri.

_________________________________